Cadillac Index

פרסום ל-Recall

הודעה על פרסום RECALL הינה הודעה מטעם יצרן הרכב על הצורך לבצע תיקון יזום ברכבך.

הינך מוזמן לבדוק באם הקריאה החוזרת תקפה לרכבך באתר זה.

 

לצפייה בהעתק מפרסום המודעה בעיתונות יש ללחוץ על דגם הרכב המבוקש.

 

קריאה חוזרת דגם רכב
 תכניות יחידת הבקרה המרכזית (BCMׂ) קאדילק CTS 2014-2016
TEXT_PLACEHOLDER
סגור
TEXT_PLACEHOLDER
סגור