Cadillac Index

בלימה מגיבה

ביצועים גבוהים. שליטה מלאה.


בלמי BREMBO

כל דגמי סדרת ה-V מאובזרים עם בלמי BREMBO שתוכננו במיוחד, עם שש בוכנות מלפנים, ארבע בוכנות מאחור, קליפר קבוע וחוגות מאווררות לבלימה חזקה בכל פעם.

  • תחושת דוושה מוצקה
  • עמידות גבוהה בחום
  • חיי חוגה ארוכים יותר

זריזות חכמה

איזון ושליטה מעולים

איזון ושליטה מעולים


שלא כמו מערכות מתלים מקובלות, מערכת בקרת המתלים המגנטית (MAGNETIC RIDE CONTROL) קוראת את הכביש עד 1,000 פעמים בשנייה ומתאימה את המתלים למשטחי הכביש ותנאי מזג האוויר המשתנים בתכיפות.

TEXT_PLACEHOLDER
סגור
TEXT_PLACEHOLDER
סגור